16 квітня 2024 року Нарада Християнських Церков України розглянула та прийняла Звернення до українського народу та влади щодо соціально-економічної проблематики. 

Ініціатива такого звернення народилася 20 лютого на зустрічі Глав Церков за результатами обговорення стану свободи підприємництва в Україні під час воєнного стану та важливості підтримки з боку держави економіки, в цілому, і вітчизняного бізнесу, зокрема, під час війни та в контексті післявоєнної відбудови України. Звернення по суті є програмним документом Наради Церков в зазначеній сфері. Нижче друкуємо повний текст цього звернення:

 

Звернення

Наради християнських церков України до народу та влади 

щодо соціально-економічної проблематики

Дякуючи Господеві, Його незбагненному провидінню та нашим славним предкам, ми, тепер сущі громадяни України, отримали у спадок та посідання чудовий край, сповнений незліченних багатств, розташований у чудовому місці на земській кулі. 

А понад тисячу років тому сам Господь прийшов до наших предків у вірі в Триєдиного Бога та сформував сумлінний народ, вірний Його заповідям у своєму повсякденному житті, працелюбний та чесний. Дари, які ми отримали, не є лише приємними бонусами для безтурботного життя, а й передусім, — викликом відповідальності та випробування за доручені нам блага, за які відповідатимемо перед Богом, власним сумлінням та прийдешніми поколіннями. Тому справа належного господарювання та адміністрування задля примноження спільного блага є повсякчас важливою у нашому суспільному та особистому житті. 

Наші героїчні захисники зі зброєю в руках, ціною пролитої крові та власного життя у супроводі жертовної та солідарної підтримки всього українського народу стримують лютого ворога, захищаючи наші віковічні духовні та матеріальні цінності. Честь, хвала і признання усім причетним у віках! 

Невід’ємною частиною цього благородного національного здвигу задля перемоги над лютим ворогом є мудре й ефективне ведення державного господарювання. Ми маємо усі необхідні для цього передумови: 

— сприятливе географічне положення та кліматичні умови; 

— висококваліфіковану робочу силу та природні ресурси; 

— спрощену систему оподаткування;

— відносно просту процедуру відкриття бізнесу та низькі витрати на його ведення.

Ці переваги можуть бути привабливими для підприємців й інвесторів та створюють сприятливі умови для розвитку бізнесу, особливо в таких галузях як сільське господарство, альтернативна енергетика, інформаційні технології, інфраструктура та виробництво. Це ті сильні сторони економічної частини нашого буття, які не сміємо занедбати, щоб не втратити вигоди сталого розвитку. Також не забуваймо й про військове виробництво та усю сферу оборони, яка, природно, має бути домінуючою у воєнний час, задля якої має злагоджено працювати увесь державний організм. Адже стан оборонної сфери має життєво важливе значення для української держави і народу.

Зобов’язанням українського суспільства, а головно влади, є використати ці можливості та надбання задля примноження спільного блага. На жаль, ми не завжди бачимо дбання владоможців про спільне благо, а досить часто досвідчуємо бажання й діяльність посадовців задля власної наживи. 

У сфері ведення бізнесу накопичилась значна кількість невирішених питань, які ускладнюють, а інколи й роблять нестерпним життя підприємців. Серед цієї маси складнощів нижче зазначені потребують якнайшвидшої уваги та негайного вирішення:

Корупція. Як ми вже неодноразово зазначали, це корозія, яка може знищити державний механізм та погубити суспільство. Тому треба нещадно боротися з тими, хто є її носієм та її поширює. Таким не місце в системі  державної адміністрації. Задля виживання нашої Держави та входження України до кола вільних і демократичних держав мусимо виплекати в собі та наших ближніх абсолютне несприйняття корупції у будь-яких її формах та домагатися справедливої та невідворотної кари для усіх корупціонерів, бо вони нищать нас сьогодні та крадуть наше краще майбуття і завтрашній день наших дітей. Особливо це актуально для сьогоднішніх важких часів воєнного лихоліття. Тож просимо державну владу вповні унезалежнити антикорупційні органи та всіляко сприяти їхній благородній діяльності. Завжди пам’ятаймо — вкрадене НІКОЛИ не приносить щастя!

Війна та небезпека. Військова агресія та воєнні дії впливають на всі сектори економіки, які змушені вдаватися до релокації до більш безпечних регіонів задля збереження робочих місць та можливості підтримувати економіку через податки та донати. 

Недосконале законодавство. Неефективне та часто змінюване законодавство ускладнює ведення бізнесу. Цю проблематику вартує вирішувати шляхом належного приготування проєктів нормативно-правових актів із залученням якомога ширшого кола експертів та підприємців.

Недосконала судова система. Попри той значний поступ, який зробила держава на шляху реформування судової гілки влади, бізнес й досі з осторогою ставиться до позивання до суду. Брак довіри обумовлений тим, що на остаточне судове рішення доводиться чекати роками, а результат вирішення справи часом буває непередбачуваним. Більше того, виграш справи в суді не дає жодної користі, коли державні інституції можуть нехтувати ним та не виконувати. Така ситуація штовхає підприємців на компроміси із власною совістю.

Бюрократія. Процеси ліцензування, реєстрації та сертифікації часто є складними та часозатратними через бюрократичні перепони. Для вирішення цієї важкої проблеми слід мінімізувати вимоги щодо ведення бізнесу, особливо коли мова йде про малий та середній бізнес, та звести до мінімуму проведення перевірок фіскальних органів, які, за свідченнями господарників, просто блокують їхню діяльність необґрунтованими штрафами та погрозами. Це неприпустимо у час, коли всі економічні ресурси повинні максимально ефективно працювати задля перемоги над ворогом.

Тіньова економіка. Великий обсяг тіньової економіки впливає на конкурентоспроможність офіційного бізнесу. Без активного задіяння державного механізму та встановлення сприятливих умов ведення легального бізнесу без надмірних нормувань, податкового тиску та сваволі фіскальних органів, цю проблематику годі вирішити. 

Зменшення купівельної спроможності. Прямим наслідком виїзду багатьох українців за кордон стало падіння купівельної спроможності та скорочення виторгу. Подолання цієї проблеми можливе шляхом трансформації бізнесу, пошуку нових ринків, демпінгу для підтримки оборотності капіталу.

Обмежена доступність до фінансових ресурсів та кредитів. Багато підприємців зіштовхуються з труднощами у пошуку капіталу для розвитку свого бізнесу. Державна фінансова потуга може й повинна допомогти підприємливим людям в становленні їхніх бізнесів, бо це найефективніша державна інвестиція. Також відповідні державні органи можуть організувати пошук альтернативних джерел фінансування та залучення інвестицій.

Окрім зазначених викликів, на бізнес-клімат значно впливає низька ділова культура та правова обізнаність, що призводять до непорозумінь та конфліктів у бізнес-відносинах як між підприємцями, так і між підприємцями та державою. Цей недолік можна виправити тільки відповідальним лідерством, особистою працею над собою, підвищенням особистої моральності та правової культури. Від цього обов’язку, встановленого Всевишнім та суспільством, ніхто не має права зрезигнувати. 

Ці проблеми вимагають комплексного підходу до вирішення, який включає ефективну боротьбу з корупцією, реформування судової системи, забезпечення рівних умов для всіх гравців ринку, поліпшення законодавчої бази, розвиток інфраструктури та підтримку інновацій, а також передбачуваність та послідовність у діях влади. Останнє особливо актуальне у теперішній час, бо адаптація економіки до викликів воєнного часу є майже неможливою за умов постійно змінюваних, часто алогічних владних ініціатив, котрі приймаються без відповідних консультацій з реальним сектором економіки.

Ми благословенні бути нащадками великого народу, який завжди відзначався своєю працелюбністю, совістю, чесністю та вірністю Божим заповідям. Ці цінності є основою нашої національної самобутності та духовності, які маємо передати наступним поколінням.

Вірність нашого народу Божим заповідям випливає із положень Основного Закону — Конституції України, яка була ухвалена, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями.

Сьогодні, коли наші вороги прагнуть позбавити нас нашої свободи та ідентичності, ми мусимо стояти міцно та єдино, підтримуючи наших захисників, які жертвують своїм життям заради нашого майбутнього. Ми висловлюємо найглибшу вдячність та повагу кожному, хто відстоює нашу Вітчизну.

Водночас, ми закликаємо до мудрого, ефективного та відповідального управління нашими ресурсами. Україна має всі необхідні передумови для процвітання: стратегічне географічне положення, кваліфіковану робочу силу та багаті природні ресурси. Наш обов’язок — використовувати ці блага з розумом та відповідальністю.

Так само, як ми просимо від держави відповідального управління, ми закликаємо бізнес-спільноту дотримуватись високих стандартів моралі і етики та чинити по совісті навіть у тих випадках, коли закон не містить обмежень. 

Ми просимо представників бізнесу, органи державної влади та місцевого самоврядування доєднатися до свідомого підписання та сумлінного дотримання Декларації добросовісної поведінки бізнесу та Декларації справедливого та розсудливого адміністрування, які були підготовлені Радою бізнес-омбудсмена України, спираючись на власний багаторічний досвід та кращі міжнародні порівняльні практики.

Ми закликаємо кожного громадянина та владу покинути недбалість та політиканство, а працювати разом задля зміцнення нашої держави, збереження нашої культури та віри, прискорення Перемоги над агресором і побудови мирного та справедливого суспільства. Нехай Боже благословення супроводжує нас у цій місії.

Амінь.

Київ

16 квітня 2024 року Божого