За результатами публічного захисту спеціалізована вчена рада присудила Максиму Васіну науковий ступінь кандидата юридичних наук.

Захист дисертації відбувся 24 лютого 2021 року у Національному авіаційному університеті, а саме дослідження виконано на базі Львівського університету бізнесу та права. 

Дисертаційне дослідження присвячено темі «Конституційно-правові засади взаємодії держави і релігійних організацій в Україні». Захист відбувся за спеціальністю 12.00.02 (конституційне право; муніципальне право).

Максим Васін
Виконавчий директор Інституту релігійної свободи
Представлена на захист дисертація мала на меті дослідити конституційні засади та сучасний стан правового регулювання державно-церковних відносин із акцентом на взаємодію держави і релігійних організацій. Результатом моєї наукової роботи стали пропозиції щодо внесення змін до статті 35 Конституції та законодавства України, спрямовані на реформування державної релігійної політики.

З повним текстом дисертації Максима Васіна можна ознайомитися за цим посиланням: er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/45742/1/Vasin_Maksym_dissertation.pdf

Автореферат дисертації доступний за цим посиланням: er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/45742/2/Vasin_Maksym_dissertation_abstract.pdf

Васін Максим Сергійович працює в Інституті релігійної свободи з 2001 року. У 2005 році здобув вищу освіту в Донецькому національному університеті за спеціальністю «Правознавство». У 2015 – 2020 роках працював у складі Експертної ради з питань свободи совісті та діяльності релігійних організацій при Міністерстві культури України, а тепер – у складі Експертної ради при Державній службі України з етнополітики та свободи совісті. У 2019 році пройшов навчання на базі Оксфордського університету (Великобританія) по сертифікаційній програмі «Релігія та верховенство права», організованій Міжнародним центром права і релігієзнавства.