Постанова Кабміну про Урядового уповноваженого з питань сім'ї

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} {Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 564 від 23.08.2016}   ...

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 564 від 23.08.2016}

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

 

від 24 лютого 2016 р. № 131 
Київ

Про Урядового уповноваженого з питань сім'ї

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Ввести в межах граничної чисельності працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України посаду Урядового уповноваженого з питань сім'ї.

2. Затвердити Положення про Урядового уповноваженого з питань сім'ї, що додається.

3. Прирівняти Урядового уповноваженого з питань сім'ї за умовами оплати праці, матеріально-побутового та іншого забезпечення до посади заступника міністра.

4. Віднести посаду Урядового уповноваженого з питань сім'ї до першої категорії посад державних службовців.

5. Доповнити структуру Секретаріату Кабінету Міністрів України, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 213 "Деякі питання Секретаріату Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2015 р., № 32, ст. 925, № 91, ст. 3088), після позиції "Служба Міністра Кабінету Міністрів України" такими позиціями:

"Урядовий уповноважений з питань сім'ї

Апарат Урядового уповноваженого з питань сім'ї".

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73


ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 лютого 2016 р. № 131

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про Урядового уповноваженого з питань сім'ї

1. Урядовий уповноважений з питань сім'ї (далі - Урядовий уповноважений) є уповноваженою Кабінетом Міністрів України посадовою особою, на яку покладено виконання завдань з питань забезпечення комплексного і скоординованого підходу до формування ефективної державної сімейної політики.

2. Урядовий уповноважений призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.

Урядовим уповноваженим може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освіту та досвід роботи у відповідній сфері.

3. Урядовий уповноважений у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

4. Основними завданнями Урядового уповноваженого є:

1) підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності державної сімейної політики;

2) сприяння забезпеченню координації роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів щодо реалізації державної сімейної політики;

3) вжиття у межах своїх повноважень заходів до усунення порушень прав і законних інтересів членів сімей та запобігання їх повторному вчиненню;

4) сприяння виконанню Україною міжнародних зобов'язань щодо додержання в Україні прав і законних інтересів членів сімей;

5) забезпечення інформування громадськості про реалізацію державної сімейної політики.

5. Урядовий уповноважений відповідно до покладених на нього завдань:

1) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо забезпечення ефективної реалізації державної сімейної політики, удосконалення механізму реалізації державної політики у цій сфері;

2) бере участь у підготовці та опрацюванні проектів актів законодавства з питань, що належать до його компетенції;

3) вивчає стан роботи установ та закладів соціальної сфери щодо забезпечення соціальної підтримки сімей, яким надають послуги такі установи та заклади;

4) сприяє координації роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів щодо реалізації державної сімейної політики;

5) взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, консультативно-дорадчими органами, що утворені Кабінетом Міністрів України, а також з органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції;

6) звертається в установленому порядку до державних органів, у тому числі правоохоронних, з питань усунення порушень прав членів сімей, запобігання їх повторному вчиненню;

7) подає Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію про факти порушення прав і законних інтересів членів сімей разом з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

8) сприяє виконанню центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування міжнародних договорів щодо додержання прав і законних інтересів членів сімей;

9) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо включення до програм середньої та вищої освіти питань підготовки молоді до сімейного життя;

10) взаємодіє з відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій;

11) забезпечує інформування громадськості через засоби масової інформації про права членів сімей, а також про прийняття Кабінетом Міністрів України рішень з питань підтримки сімей.

6. Урядовий уповноважений має право:

1) звертатися до центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування щодо сприяння вирішенню питань, що належать до його компетенції;

2) одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) відвідувати установи та заклади соціальної сфери щодо забезпечення соціальної підтримки сімей з метою вивчення стану їх роботи;

4) залучати представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, громадськими об'єднаннями (за погодженням з їх керівниками), а також експертів, вчених та фахівців до опрацювання питань, що належать до його компетенції;

5) ініціювати утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;

6) брати участь у засіданнях колегій міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади під час розгляду питань, що належать до його компетенції;

7) скликати наради з питань, що належать до його компетенції.

7. Урядовий уповноважений має право брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Кабінету Міністрів України під час розгляду питань, що належать до його компетенції.

8. Забезпечення діяльності Урядового уповноваженого здійснюється апаратом Урядового уповноваженого.

9. Урядовий уповноважений має бланк із найменуванням своєї посади.

 __________________

 


 
www.irs.in.ua