Розпорядження Кабміну про План заходів з підготовки та відзначення в Україні 500-річчя Реформації

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИРОЗПОРЯДЖЕННЯвід 7 грудня 2016 р. № 935-рКиїв Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення в Україні 500-річчя Реформації 1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення в Україні 500-річчя...

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 7 грудня 2016 р. № 935-р

Київ

Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення в Україні 500-річчя Реформації

1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення в Україні 500-річчя Реформації, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській державним адміністраціям забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів за рахунок та в межах видатків державного та місцевих бюджетів, а також за рахунок інших не заборонених законодавством джерел фінансування.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 7 грудня 2016 р. № 935-р

ПЛАН
заходів з підготовки та відзначення в Україні 500-річчя Реформації

 

1. Забезпечити проведення:

урочистого заходу з нагоди  500-річчя Реформації.

 

Мінкультури.

 

Жовтень 2017 року;

тематичних наукових конференцій, симпозіумів, засідань за круглим столом, семінарів, інших наукових та просвітницьких заходів з нагоди 500-річчя Реформації, розроблення необхідних методичних рекомендацій для забезпечення проведення зазначених заходів.

 

МОН, Національна академія наук (за згодою), інші заінтересовані центральні та місцеві органи виконавчої влади за участю представників протестантських релігійних організацій.

 

Протягом 2017 року;

у навчальних закладах тематичних заходів з висвітлення історії Реформації.

 

МОН, Мінкультури, інші заінтересовані центральні та місцеві органи виконавчої влади.

 

Протягом 2017 року;

фестивалю духовної християнської музики та співу.

 

Київська міська держадміністрація за участю представників протестантських релігійних організацій.

 

Протягом 2017 року;

Всеукраїнської науково-практичної конференції “Релігія і церква як чинник історичних та суспільних процесів Східної Європи”.

 

Хмельницька облдержадміністрація.

 

Жовтень 2017 року;

“Духовного національного собору” в с. Пересопниця Рівненського району Рівненської області.

 

Рівненська облдержадміністрація.

 

Травень 2017 року.

2. Забезпечити:

підготовку та випуск наукових і науково-популярних праць, присвячених 500-річчю Реформації, та збірки творів діячів Реформації.

 

Національна академія наук (за згодою).

 

Протягом 2017 року;

збереження та популяризацію визначних вітчизняних пам’яток духовної культури, пов’язаних з історією протестантизму.

 

Мінкультури, обласні та Київська міська держадміністрації.

 

Постійно;

створення музейних експозицій, присвячених 500-річчю Реформації.

 

Обласні та Київська міська держадміністрації.

 

Протягом 2017 року;

випуск пам’ятної монети, присвяченої 500-річчю Реформації.

 

Національний банк (за згодою).

 

Протягом 2017 року;

випуск поштової марки і конверта з оригінальною маркою з нагоди 500-річчя Реформації.

 

Мінінфраструктури, Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта” (за згодою).

 

Протягом 2017 року;

виготовлення та розміщення соціальної реклами з нагоди 500-річчя Реформації.

 

МІП, Держкомтелерадіо, інші заінтересовані центральні та місцеві органи виконавчої влади.

 

Протягом 2017 року.

3. Сприяти:

висвітленню на загальнонаціональному суспільному телеканалі телевізійного проекту, присвяченого 500-річчю Реформації, створенню і трансляції циклів тематичних теле- та радіопередач, демонстрації відповідних документальних і художніх фільмів.

 

Держкомтелерадіо, МІП.

 

Протягом 2017 року;

створенню і показу документальних та художніх фільмів, присвячених історії Реформації.

 

Держкіно, Держкомтелерадіо, Мінкультури.

 

Протягом 2017 року;

проведенню протестантськими релігійними організаціями в м. Києві заходів з нагоди 500-річчя Реформації.

 

Київська міська держадміністрація.

 

Вересень 2017 року;

діяльності релігійних і громадських об’єднань, наукових установ та організацій у доступі до архівних документів, що були створені репресивними органами комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років і пов’язані з переслідуванням представників релігійних організацій.

 

Укрдержархів, СБУ (за згодою).

 

Постійно.

4. Розробити за участю регіональних організаційних комітетів, утворених протестантськими релігійними організаціями, та затвердити регіональні плани заходів з відзначення 500-річчя Реформації та забезпечити їх виконання.

 

Обласні та Київська міська держадміністрації.

 

Грудень 2016 року.

5. Провести за участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, релігійних організацій та громадськості урочистості з нагоди 500-річчя Реформації.

 

Обласні та Київська міська держадміністрації.

 

Протягом 2017 року.

6. Сприяти реалізації ініціатив релігійних організацій, спрямованих на проведення тематичних просвітницьких, виховних, культурно-мистецьких, спортивних та інших заходів.

 

Обласні та Київська міська держадміністрації.

 

Протягом 2017 року.


____________________


 
www.irs.in.ua