Лідери найбільших релігій світу виступили проти евтаназії

Монотеїстичні релігії заявили про захист життя на його завершальному етапі.

У Ватикані оприлюднено Спільну декларацію монотеїстичних авраамічних релігій про проблеми завершального етапу життя, в якій наголошується на тому, що евтаназія та асистоване самогубство є неправильними самі по собі, і, як наслідок, неправильними з моральної й релігійної точки зору й повинні бути заборонені без винятків.

Про це повідомляє Світлана Духович у репортажі для Раідо Ватикан.

Моральні, релігійні, соціальні й правові аспекти поводження з помираючим пацієнтом належать до найважчих і найбільш обговорюваних тем сучасної медицини. Вони породили інтенсивні інтелектуальні дискусії, що часто супроводжуються емоційним навантаженням, та мають велику кількість публікацій у різних культурах і суспільствах.

Так розпочинається Спільна декларація монотеїстичних авраамічних релігій про проблеми завершального етапу життя, оприлюднена 28 жовтня 2019 року, ідея якої належить рабинові Штайнберґові та Папі Францискові. Текст Декларації опрацювала спільна міжрелігійна група під проводом Папської Академії за життя.

Фактори, що привели до загострення проблем

Серед факторів, що останніми роками привели до загострення проблем, пов’язаних із рішеннями щодо завершального етапу життя, автори документу виділяють науково-технологічний прогрес, що сприяв продовженню життя; той факт, що більшість людей в економічно розвинених країнах помирає в лікарнях, у чужому для них середовищі й оточені чужими людьми; більше долучення різних спеціалістів до дбання про помираючих пацієнтів, а також зацікавлення цією темою з боку медіа, правової системи та громадськості в цілому.

vaticannews.va

Спільна декларація монотеїстичних авраамічних релігій про проблеми завершального етапу життя

Етична й культурна дилема

У Декларації зазначається, що дилеми навколо дбання про помираючих пацієнтів мають, насамперед, не медичний чи науковий, а, швидше, соціальний, етичний, релігійний, правовий і культурний характер.

Лікарі приймають рішення на основі фактів, – читаємо в документі, – натомість, більшість рішень, що стосуються вмираючих пацієнтів, за своєю природою не є медично-науковими, а, швидше, ґрунтуються на особистих цінностях та етиці.

Тому турбота про вмираючого пацієнта з боку сімей та медичних працівників у межах суспільних норм є складним завданням. Автори наголошують, що принципи й практики монотеїстичних авраамічних релігій, а особливо їхнє розуміння належного балансу між конфліктуючими цінностями, не завжди відповідають сучасним світським гуманістичним цінностям та практикам.

Уникнення непорозумінь

Для того, аби уникнути непорозумінь, автори Декларації подають визначення помираючого пацієнта, зазначаючи, що йдеться про «людину, що страждає від смертельного, невиліковного та незворотного захворювання, на етапі, коли смерть, з усією ймовірністю, настане протягом декількох місяців внаслідок захворювання або пов'язаних з цим безпосередньо ускладнень, незважаючи на найкращі діагностичні та терапевтичні зусилля».

vaticannews.va
vaticannews.va

Підсумкові тези

Висвітливши деякі з важливих питань, що стосуються опіки вмираючими пацієнтами, представники трьох монотеїстичних авраамських релігій подають підсумкові тези, що стосуються завершального етапу життя:

vaticannews.va


Після церемонії підписання декларації, яка відбулася на віллі Пія IV, Папа Франциск прийняв учасників церемонії на аудієнції в Апостольському палаці Ватикану.