Постанова Кабміну "Про затвердження Положення про Комісію з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій"

08:22
1366
 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 30 жовтня 2008 р. № 953  Київ Про затвердження Положення про Комісію з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій та її складу Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я...

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 


П О С Т А Н О В А 

від 30 жовтня 2008 р. № 953  

Київ 


Про затвердження Положення про Комісію 

з питань забезпечення реалізації прав релігійних 

організацій та її складу

 


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 


Затвердити такі, що додаються, Положення про Комісію з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій та її склад.

 


Прем'єр-міністр України                                                                                      Ю.ТИМОШЕНКО 

  

_____________________ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 жовтня 2008 р. № 953


ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію з питань забезпечення реалізації

прав релігійних організацій 

 


1. Комісія з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій (далі — Комісія) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, утвореним при Кабінеті Міністрів України.


2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.


3. Основними завданнями Комісії є: 

 • розгляд питань, що стосуються забезпечення реалізації прав релігійних організацій;
 • підготовка пропозицій щодо відновлення прав релігійних організацій, порушених внаслідок проведення тоталітарної політики колишнім Союзом РСР, та розроблення механізму подолання негативних наслідків такої політики;
 • підготовка рекомендацій щодо удосконалення механізму повернення релігійним організаціям культових будівель та іншого майна, що їм належало;
 • аналіз пропозицій органів виконавчої влади стосовно вивільнення будівель, що підлягають поверненню релігійним організаціям, і переміщення установ і організацій з таких будівель.

4. Комісія має право:

 • одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
 • вносити Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо удосконалення законодавства з питань діяльності релігійних організацій;
 • залучати до своєї роботи спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками.

5. Склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів України.


6. Головою Комісії є Віце-прем’єр-міністр України відповідно до розподілу функціональних повноважень.


Голова Комісії:

 • визначає персональний склад Комісії та вносить у разі потреби до нього зміни;
 • організовує роботу Комісії;
 • забезпечує скликання і проведення засідань Комісії;
 • підписує листи, звернення та інші документи, підготовлені Комісією за результатами її роботи.

У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник голови Комісії.


7. Засідання Комісії проводяться не рідше ніж один раз на квартал.


Члени Комісії мають право ініціювати проведення позачергового засідання.


8. Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її складу.


До участі в засіданні Комісії можуть залучатися представники державних органів, підприємств, установ, організацій і Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій (за згодою).


9. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції і рекомендації з питань, що належать до її компетенції, та подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України. Зазначені пропозиції і рекомендації фіксуються в протоколі засідання та вважаються схваленими, якщо за них проголосували більш як половина складу Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.


Протокол засідання Комісії підписують головуючий на засіданні та секретар.


10. Інформаційно-аналітичне забезпечення роботи Комісії здійснює робоча група, яка утворюється з представників заінтересованих центральних органів виконавчої влади, науковців та інших спеціалістів (за згодою).


11. Робоча група, яку очолює секретар Комісії:

 • збирає та узагальнює інформацію, необхідну для роботи Комісії;
 • формує порядок денний засідання Комісії, готує матеріали, що підлягають розгляду на її засіданні, і надсилає їх членам Комісії.

12. Склад робочої групи та положення про неї затверджує голова Комісії.


13. Комісія має бланк із своїм найменуванням.


14. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює Держкомнацрелігій.

  

_____________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 жовтня 2008 р. № 953


СКЛАД

Комісії з питань забезпечення

реалізації прав релігійних організацій

 

 

Віце-прем’єр-міністр України — голова Комісії

 

Голова Держкомнацрелігій — заступник голови Комісії

 

Заступник Міністра транспорту та зв’язку

 

Заступник Міністра культури і туризму

 

Заступник Міністра закордонних справ 

 

Заступник Голови Фонду державного майна

 

Заступник Міністра оборони

 

Заступник Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

 

Заступник Міністра з питань житлово-комунального господарства 

 

Заступник Міністра економіки

 

Заступник Міністра охорони здоров’я

 

Заступник Міністра юстиції

 

Заступник Міністра фінансів

 

Заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва 

 

Заступник Міністра праці та соціальної політики

 

Заступник Міністра промислової політики

 

Заступник Міністра освіти і науки

 

Заступник Міністра внутрішніх справ

 

Заступник Міністра у справах сім’ї, молоді та спорту 

 

Заступник Міністра аграрної політики

 

Заступник Голови Держкомзему

 

Заступник Голови Держкомтелерадіо

 

Заступник Голови Держкомархіву

 

Заступник Голови ДПА

 

Заступник Голови Держмитслужби

 

Член НКРЕ

 

Заступник голови Київської облдержадміністрації

 

Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (за згодою)

 

Представник Української православної церкви (за згодою)

 

Представник Української православної церкви Київського патріархату (за згодою)

 

Представник Української греко-католицької церкви (за згодою)

 

Представник Римсько-католицької церкви в Україні (за згодою)

 

Представник Української християнської євангельської церкви (за згодою)

 

Представник Всеукраїнського союзу об’єднань євангельських християн-баптистів (за згодою)

 

Представник Духовного управління мусульман України (за згодою)

 

Представник Об’єднання іудейських релігійних організацій України (за згодою)

 

Інститут релігійної свободи
irs.in.ua

Підпишіться на сторінку ІРС в Facebook і Twitter – експертний погляд на законодавство і релігійне життя в Україні та світі.
Більше по темі:

Читайте на цю тему