Постанова Кабміну щодо використання бюджетних коштів на заходи, пов’язані з забезпеченням свободи совісті та релігії

17:20
1581
Читайте на русском
 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 9 червня 2011 р. № 649 Київ Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії  Відповідно до...

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 9 червня 2011 р. № 649
Київ


Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів,
пов’язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії

 

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, що додається.

 

Прем’єр-міністр України                                                                             М. АЗАРОВ

Інд. 70
 

                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                      постановою Кабінету Міністрів України
                                                                                                      від 9 червня 2011 р. № 649

ПОРЯДОК

використання коштів, передбачених у державному

бюджеті для здійснення заходів, пов’язаних із

забезпеченням свободи совісті та релігії

 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Заходи, пов’язані із забезпеченням свободи совісті та релігії” (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінкультури, розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є установи, що належать до сфери управління Мінкультури.

3. Одержувачами бюджетних коштів є підприємства та організації, які безпосередньо надають послуги щодо забезпечення свободи совісті та релігії і мають відповідну матеріально-технічну базу.

4. Бюджетні кошти спрямовуються на забезпечення підготовки та проведення семінарів, конференцій, засідань за круглим столом з питань свободи совісті та релігії, зокрема на оренду приміщень, технічного обладнання, фінансування організаційних витрат, оплату транспортних, поліграфічних, інформаційно-рекламних послуг, послуг із синхронного та послідовного перекладу, що здійснюється під час проведення заходів, друкування та переклад відповідних матеріалів.

5. Бюджетні кошти використовуються у межах відповідних бюджетних призначень згідно із затвердженим Мінкультури планом заходів із забезпечення свободи совісті та релігії (далі — план заходів) з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

 

Мінкультури видає  для проведення кожного заходу наказ, в якому зазначаються найменування заходу, його виконавець, дата і місце проведення, сума витрат на підготовку та проведення заходу.

До такого наказу додається кошторис витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням заходу, що затверджений виконавцем заходу та погоджений з Мінкультури, з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями.

6. Мінкультури після затвердження розпису державного бюджету відповідно до плану заходів затверджує результативні показники використання бюджетних коштів з поквартальною розбивкою та подає їх у двотижневий строк Мінфіну.

Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів надсилають у тижневий строк після закінчення кварталу Мінкультури інформацію про виконання зазначених показників для її узагальнення та подання Мінфіну щокварталу і за результатами їх виконання за одинадцять місяців.

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

 

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

8. Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на:

1) придбання основних засобів — меблів, оргтехніки, комп’ютерів, транспортних засобів тощо;

2) витрати, пов’язані з утриманням установ і громадських організацій;

3) фінансування заходів, що проводяться за рахунок коштів, передбачених на виконання інших бюджетних програм;

4) проведення заходів, метою яких є отримання прибутку.

9. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому Казначейством.

10. Інформація про виконання плану заходів подається Мінкультури кожного півріччя Мінфіну.

11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

_____________________

 

Інститут релігійної свободи, м.Київ 
www.irs.in.ua    

 

Джерело: Урядовий портал

Інститут релігійної свободи
irs.in.ua

Підпишіться на сторінку ІРС в Facebook і Twitter – експертний погляд на законодавство і релігійне життя в Україні та світі.
Більше по темі:

Читайте на цю тему