Розпорядження Кабміну "План заходів з реалізації Концепції соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк, до 2015 року"

13:50
1614
Читайте на русском
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 1 липня 2009 р. № 740-рКиїв  Normal 0 21 false false false UK X-NONE X-NONE ...
 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 1 липня 2009 р. № 740-р

Київ 


Про затвердження плану заходів з реалізації
Концепції соціальної адаптації осіб, які відбували
покарання у виді позбавлення волі на певний
строк, до 2015 року

 

 

1. Затвердити план заходів з реалізації Концепції соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк, до 2015 року, що додається.

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів у межах відповідних видатків, передбачених у державному бюджеті.

3. МВС, Мінсім’ямолодьспорту, МОН, МОЗ, Державному департаменту з питань виконання покарань, ДПА, Держкомтелерадіо, Академії педагогічних наук, Академії правових наук, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям надсилати кожного півріччя до 5 числа наступного місяця Мінпраці інформацію про виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів з наростаючим підсумком для проведення моніторингу та подання Кабінетові Міністрів України до 20 числа зазначеного періоду.

4. Це розпорядження набирає чинності з 1 січня 2010 року.

 


Прем'єр-міністр України                                                                                      Ю.ТИМОШЕНКО 

 

Інд.31 

_____________________ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 1 липня 2009 р. №740-р
 


ПЛАН

заходів з реалізації Концепції соціальної адаптації осіб,

які відбували покарання у виді позбавлення волі

на певний строк, до 2015 рокуУдосконалення нормативно-правової та методичної бази


1. Розробити законопроект щодо внесення змін до Закону України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк", спрямований на удосконалення соціального супроводу та соціального патронажу таких осіб, зокрема визначення основних завдань учасників процесу соціальної адаптації та органу, що буде його координувати.

                                                                           Мінпраці, інші заінтересовані
                                                                           центральні органи виконавчої влади
                                                                           за участю Академії правових наук,
                                                                           громадських, релігійних, благодійних
                                                                           організацій.

                                                                           Перше півріччя 2010 року.

2. Розробити проект постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Положення про спостережні комісії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2004 р. N 429, з метою покращення їх діяльності.

                                                                           Мін'юст, Державний департамент
                                                                           з питань виконання покарань, Мінпраці,
                                                                           інші заінтересовані центральні органи
                                                                           виконавчої влади, Рада міністрів
                                                                           Автономної Республіки Крим, обласні,
                                                                           Київська та Севастопольська міські
                                                                           держадміністрації за участю Академії
                                                                           правових наук, громадських,
                                                                           релігійних, благодійних організацій.

                                                                           2012 рік.

3. Проводити аналіз законодавства іноземних держав щодо надання послуг особам, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк (далі - звільнені особи), за результатами якого забезпечити вдосконалення моделі соціальної адаптації таких осіб.

                                                                           Мінпраці, Рада міністрів Автономної
                                                                           Республіки Крим, обласні, Київська
                                                                           та Севастопольська міські
                                                                           держадміністрації за участю
                                                                           громадських, релігійних, благодійних
                                                                           організацій.

                                                                           Постійно.

4. Розробити методичні рекомендації для персоналу кримінально-виконавчої служби щодо організації роботи, спрямованої на забезпечення соціальної адаптації осіб, засуджених до
позбавлення волі на певний строк (далі - засуджені особи), з метою підготовки їх до звільнення.

                                                                           Державний департамент з питань
                                                                           виконання покарань, Мін'юст за участю
                                                                           Академії правових наук, Академії
                                                                           педагогічних наук.
                                                                         
                                                                           2010-2011 роки.

5. Розробити проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо профілактики наркоманії та алкоголізму".

                                                                           МОЗ, Мінсім'ямолодьспорт, Мінпраці,
                                                                           МВС, інші заінтересовані центральні
                                                                           органи виконавчої влади.

                                                                           2011 рік.

6. Розробити механізм співпраці суб'єктів – надавачів соціальних послуг звільненим особам.

                                                                           Мінпраці, Державний департамент
                                                                           з питань виконання покарань, МВС,
                                                                           Мінсім'ямолодьспорт, МОЗ, ДПА,
                                                                           інші заінтересовані центральні органи
                                                                           виконавчої влади.

                                                                          2011-2012 роки.

Ресоціалізація засуджених осіб


7. Забезпечити:

підготовку засуджених осіб до звільнення з урахуванням їх індивідуальних особливостей.

                                                                           Державний департамент з питань
                                                                           виконання покарань, Рада міністрів
                                                                           Автономної Республіки Крим, обласні,
                                                                           Київська та Севастопольська міські
                                                                           держадміністрації.

                                                                           Постійно;

проведення серед осіб, які звільняються з місць позбавлення волі, інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо їх прав і гарантій.

                                                                           Державний департамент з питань
                                                                           виконання покарань, Рада міністрів
                                                                           Автономної Республіки Крим, обласні,
                                                                           Київська та Севастопольська міські
                                                                           держадміністрації.

                                                                           Постійно;

належний рівень медичного обслуговування засуджених осіб, своєчасне виявлення в них і лікування захворювань, зокрема туберкульозу та ВІЛ/СНІДу.

                                                                           Державний департамент з питань
                                                                           виконання покарань.

                                                                           Постійно;

збереження під час проведення досудового слідства документів, що посвідчують особу і підтверджують громадянство, та їх видачу перед звільненням засудженим особам.

                                                                           МВС, інші органи, що проводять
                                                                           досудове слідство, Державний
                                                                           департамент з питань виконання
                                                                           покарань.

                                                                           Постійно;

спеціалізовану підготовку персоналу установ виконання покарань.

                                                                           Державний департамент з питань
                                                                           виконання покарань, МОН.

                                                                           Постійно.

8. Опрацювати питання щодо утворення при установах виконання покарань комітетів родичів засуджених осіб з метою сприяння адміністрації таких установ в організації виправного процесу та створенні належних умов тримання засуджених.

                                                                           Державний департамент з питань
                                                                           виконання покарань, Рада міністрів
                                                                           Автономної Республіки Крим, обласні,
                                                                           Київська та Севастопольська міські
                                                                           держадміністрації.

                                                                           2010-2012 роки.

9. Організувати загальноосвітнє і професійно-технічне навчання засуджених осіб та їх залучення до суспільно корисної діяльності з урахуванням потреб ринку праці.

                                                                           Державний департамент з питань
                                                                           виконання покарань, Рада міністрів
                                                                           Автономної Республіки Крим, обласні,
                                                                           Київська та Севастопольська міські
                                                                           держадміністрації, МОН, Мінпраці.

                                                                           Постійно.

10. Розглянути питання щодо введення до штату установ виконання покарань соціальних працівників і соціальних педагогів з визначенням їх функціональних обов'язків.

                                                                           Державний департамент з питань
                                                                           виконання покарань.

                                                                           2010 рік.

Соціальний супровід та соціальний патронаж


11. Оптимізувати мережу центрів соціальної адаптації звільнених осіб, спеціальних гуртожитків, спеціальних будинків-інтернатів, відділень при інтернатних установах і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з урахуванням фінансових можливостей місцевих бюджетів та регіональних потреб.

                                                                           Мінпраці, Мінсім'ямолодьспорт, Рада
                                                                           міністрів Автономної Республіки Крим,
                                                                           обласні, Київська та Севастопольська
                                                                           міські держадміністрації.

                                                                           Постійно.

12. Сприяти:

громадським, релігійним і благодійним організаціям у провадженні діяльності, спрямованої на розв'язання проблем звільнених осіб, а також вивченню та подальшому застосуванню досвіду таких організацій.

                                                                           Рада міністрів Автономної Республіки
                                                                           Крим, обласні, Київська
                                                                           та Севастопольська міські
                                                                           держадміністрації, Мінпраці.

                                                                           Постійно;

працевлаштуванню звільнених осіб.

                                                                           Рада міністрів Автономної Республіки
                                                                           Крим, обласні, Київська
                                                                           та Севастопольська міські
                                                                           держадміністрації, Мінпраці.

                                                                           Постійно.

13. Забезпечити медичне обслуговування звільнених осіб, що хворі на туберкульоз, ВІЛ/СНІД та інші суспільно небезпечні хвороби, у закладах охорони здоров'я, зокрема за направленням центрів соціальної адаптації та інших установ, що надають соціальні послуги звільненим особам.

                                                                           МОЗ, Мінпраці, Рада міністрів
                                                                           Автономної Республіки Крим, обласні,
                                                                           Київська та Севастопольська міські
                                                                           держадміністрації.

                                                                           Постійно.

14. Продовжити роботу з введення у навчальні плани вищих навчальних закладів, що готують соціальних педагогів, соціальних працівників та фахівців із соціальної роботи, спеціального курсу з питань соціальної адаптації звільнених осіб.

                                                                           МОН, Мінпраці, Мінсім'ямолодьспорт,
                                                                           Державний департамент з питань
                                                                           виконання покарань.

                                                                          2010-2015 роки.

15. Проводити щороку засідання за круглим столом, наради з метою координації зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських, релігійних і благодійних організацій у вирішенні питань соціальної адаптації звільнених осіб.

                                                                           Рада міністрів Автономної Республіки
                                                                           Крим, обласні, Київська
                                                                           та Севастопольська міські
                                                                           держадміністрації, заінтересовані
                                                                           центральні органи виконавчої влади
                                                                           за участю Академії правових наук,
                                                                           громадських, релігійних, благодійних
                                                                           організацій.

                                                                           Постійно.

Запобігання злочинності


16. Забезпечити лікування звільнених осіб від алкогольної і наркотичної залежності за направленням центрів соціальної адаптації та інших установ, що надають соціальні послуги звільненим особам, а також за зверненнями таких осіб.

                                                                           МОЗ, Мінпраці, Рада міністрів
                                                                           Автономної Республіки Крим, обласні,
                                                                           Київська та Севастопольська міські
                                                                           держадміністрації за участю
                                                                           громадських, релігійних, благодійних
                                                                           організацій.

                                                                           Постійно.

17. Надавати соціальні послуги звільненим особам з наркотичною залежністю, що пройшли лікування, а також звільненим особам, що опинились у складних життєвих обставинах, з метою запобігання вживанню ними наркотичних засобів.

                                                                           Мінсім'ямолодьспорт, Мінпраці, МОЗ,
                                                                           Рада міністрів Автономної Республіки
                                                                           Крим, обласні, Київська та
                                                                           Севастопольська міські
                                                                           держадміністрації за участю
                                                                           громадських, релігійних, благодійних
                                                                           організацій.

                                                                           Постійно.

18. Проводити рейди з метою виявлення звільнених осіб, що перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння та порушують правила громадського порядку.

                                                                           МВС, Мінсім'ямолодьспорт, Мінпраці,
                                                                           Рада міністрів Автономної Республіки
                                                                           Крим, обласні, Київська та
                                                                           Севастопольська міські
                                                                           держадміністрації.

                                                                           Постійно.

19. Розвивати партнерські відносини з міжнародними організаціями, які надають соціальні послуги звільненим особам.

                                                                           Мінпраці, Мінсім'ямолодьспорт, інші
                                                                           заінтересовані центральні органи
                                                                           виконавчої влади, Рада міністрів
                                                                           Автономної Республіки Крим, обласні,
                                                                           Київська та Севастопольська міські
                                                                           держадміністрації за участю
                                                                           громадських, релігійних, благодійних
                                                                           організацій.

                                                                           Постійно.

20. Забезпечити:

своєчасну видачу документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство, особам, які звільняються з місць позбавлення волі.

                                                                           МВС, Державний департамент з питань
                                                                           виконання покарань.

                                                                           Постійно;

присвоєння ідентифікаційного номера звільненим особам.

                                                                           ДПА, Рада міністрів Автономної
                                                                           Республіки Крим, обласні, Київська
                                                                           та Севастопольська міські
                                                                           держадміністрації.

                                                                           Постійно.

21. Залучати волонтерів до роботи з надання соціальних послуг звільненим особам.

                                                                           Рада міністрів Автономної Республіки
                                                                           Крим, обласні, Київська та
                                                                           Севастопольська міські
                                                                           держадміністрації, Мінпраці,
                                                                           Мінсім'ямолодьспорт за участю
                                                                           громадських, релігійних, благодійних
                                                                           організацій.

                                                                           Постійно.

22. Активізувати інформаційно-роз'яснювальну роботу серед громадськості, спрямовану на висвітлення кращих досягнень засуджених осіб, зокрема у праці, творчості та навчанні, а також творчих, мистецьких і культурних заходів, що проводяться в установах виконання покарань.

                                                                           Державний департамент з питань
                                                                           виконання покарань, Держкомтелерадіо,
                                                                           Рада міністрів Автономної Республіки
                                                                           Крим, обласні, Київська та
                                                                           Севастопольська міські
                                                                           держадміністрації.

                                                                           Постійно.

23. Сприяти розміщенню у засобах масової інформації тематичних матеріалів щодо прав і гарантій засуджених осіб, проблем соціальної адаптації звільнених осіб, діяльності центрів соціальної адаптації та інших установ, що надають соціальні послуги звільненим особам, спостережних комісій і прикладів виправлення окремих осіб.

                                                                           Держкомтелерадіо, Рада міністрів
                                                                           Автономної Республіки Крим, обласні,
                                                                           Київська та Севастопольська міські
                                                                           держадміністрації.

                                                                           Постійно.

_____________________


 

Джерело: Урядовий портал
Інститут релігійної свободи
irs.in.ua

Підпишіться на сторінку ІРС в Facebook і Twitter – експертний погляд на законодавство і релігійне життя в Україні та світі.
Більше по темі: