Розпорядження Кабміну щодо формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві

17:01
1264
 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 25 квітня 2012 р. № 236-р Київ Про затвердження плану заходів щодо формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві  Про затвердження плану заходів щодо...

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 25 квітня 2012 р. № 236-р
Київ


Про затвердження плану заходів щодо формування громадянської
культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві

 

Про затвердження плану заходів щодо формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві

1. Затвердити план заходів щодо формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити своєчасне виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.

 

Прем'єр-міністр України                                                                    М.АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 25 квітня 2012 р. № 236-р

ПЛАН
заходів щодо формування громадянської культури
та підвищення рівня толерантності у суспільстві

 

1. Проводити інформаційно-просвітницьку роботу, а також роботу з підвищення рівня правової культури населення, а саме:

1) забезпечувати оперативне інформування населення про результати роботи центральних та місцевих органів виконавчої влади.

 

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Постійно;

2) сприяти запровадженню циклів теле- і радіопередач, рубрик у друкованих засобах масової інформації та Інтернет-ресурсах державних органів і громадських організацій, які сприятимуть веденню соціального діалогу.

 

Держкомтелерадіо, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Постійно;

3) виготовляти, поширювати та розміщувати соціальну рекламу, спрямовану на підвищення рівня толерантності у суспільстві.

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Постійно;

4) проводити за участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства конференції, семінари, зустрічі, засідання за круглим столом з найважливіших питань суспільного життя, а також соціологічні опитування населення.

 

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук (за згодою), національні галузеві академії наук (за згодою), Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Щокварталу;

5) проводити моніторинг:

місцевих друкованих засобів масової інформації усіх форм власності з метою виявлення повідомлень, що можуть призвести до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та нетерпимості до особи, і за його результатами вживати необхідних заходів реагування.

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Постійно;

відповідності рішень місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування вимогам законодавства у сфері дотримання прав і свобод людини.

 

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Постійно;

6) включити до навчального плану курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти спеціальні курси “Психолого-педагогічні аспекти профілактики насильства в молодіжному середовищі”, “Психологія попередження та вирішення конфліктів у закладах освіти” і “Толерантне спілкування - один із засобів ефективного впливу на особистість”.

 

МОНмолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

До 3 вересня 2012 року;

7) організовувати та здійснювати заходи щодо патріотичного та правового виховання учнівської і студентської молоді, зокрема проводити дні та тижні правових знань.

 

МОНмолодьспорт, МВС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Постійно.

2. З метою налагодження соціального діалогу та активізації взаємодії з інститутами громадянського суспільства:

1) забезпечувати оперативний розгляд консультативно-дорадчими органами місцевих держадміністрацій питань, несвоєчасне вирішення яких може призвести до виникнення суспільної напруженості. За результатами такого розгляду вживати необхідних заходів.

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Постійно;

2) проводити зустрічі з представниками громадських організацій національних меншин з актуальних питань їх діяльності, а також консультації та зустрічі із представниками релігійних організацій щодо оптимізації роботи, спрямованої на виховання віруючих у дусі поваги до громадян, які не сповідують релігії, та до віруючих інших віросповідань.

 

Мінкультури, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Постійно.

3. Для забезпечення стабільної суспільно-політичної ситуації під час відзначення державних свят і пам'ятних дат, проведення інших масових заходів:

1) проводити напередодні відзначення державних свят і пам'ятних дат, проведення інших масових заходів зустрічі посадових і службових осіб центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування із представниками інститутів громадянського суспільства з метою прийняття за їх результатами звернень до населення щодо недопущення конфліктів під час відзначення державних свят і пам'ятних дат, проведення інших масових заходів.

 

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Постійно;

2) підтримувати ініціативи інститутів громадянського суспільства у проведенні заходів до днів національної культури, національних свят, а також культурно-мистецьких акцій, спрямованих на формування толерантності, поваги до культури, історії, звичаїв і традицій представників різних національностей.

 

Мінкультури, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Постійно.

 

Інститут релігійної свободи, м.Київ 
www.irs.in.ua    

 

Джерело: Портал Верховної Ради України

Інститут релігійної свободи
irs.in.ua

Підпишіться на сторінку ІРС в Facebook і Twitter – експертний погляд на законодавство і релігійне життя в Україні та світі.
Більше по темі:

Читайте на цю тему