Указ Президента України "Про План заходів із виконання обов'язків та зобов'язань України, що випливають з її членства в Раді Європи"

21:24
1630
Читайте на русском
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про План заходів із виконання обов'язків та зобов'язань України, що випливають з її членства в Раді Європи№ 24/2011 від 12.01.2011 р.Київ З метою забезпечення належного виконання обов'язків та зобов'язань України, що...

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про План заходів із виконання обов'язків та зобов'язань України,
що випливають з її членства в Раді Європи

№ 24/2011 від 12.01.2011 р.

Київ

 

З метою забезпечення належного виконання обов'язків та зобов'язань України, що випливають з її членства в Раді Європи, досягнення відповідності політичній складовій Копенгагенських критеріїв щодо набуття членства в Європейському Союзі та беручи до уваги Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи 1466 (2005), 1755 (2010) і Рекомендацію Парламентської Асамблеї Ради Європи 1722 (2005), постановляю:

1. Затвердити План заходів із виконання обов'язків та зобов'язань України, що випливають з її членства в Раді Європи (далі – План заходів), що додається.

2. Кабінету Міністрів України забезпечити координацію роботи центральних органів виконавчої влади з виконання Плану заходів та контроль за додержанням визначених ним строків.

3. Міністерству юстиції України подавати щоквартально Кабінету Міністрів України звіти про виконання Плану заходів для проведення аналізу та інформування Президента України.

4. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 20 січня 2006 року № 39 «Про План заходів із виконання обов'язків та зобов'язань України, що випливають з її членства в Раді Європи».

Президент України                                                                  Віктор ЯНУКОВИЧ

________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 12 січня 2011 року № 24/2011

ПЛАН ЗАХОДІВ
із виконання обов'язків та зобов'язань України, що випливають з її членства в Раді Європи

 

1. Для сталого функціонування демократичних інститутів та утвердження верховенства права:

1) забезпечити після завершення роботи з комплексного і системного вдосконалення законодавчого регулювання питань проведення виборів і референдумів в Україні підготовку з урахуванням висновків Європейської Комісії «За демократію через право» (далі – Венеціанська Комісія) і Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи 1755 (2010) (далі – Резолюція ПАРЄ 1755 (2010) та подати в установленому порядку Президентові України проект Виборчого кодексу України;

Міністерство юстиції України

Термін – протягом шести місяців після завершення роботи 
із комплексного і системного вдосконалення законодавчого 
регулювання питань проведення виборів і референдумів в Україні

2) розробити з урахуванням європейських стандартів та подати в установленому порядку для внесення Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до Закону України «Про політичні партії в Україні» (щодо фінансування діяльності політичних партій) (підпункт 7.1.5 Резолюції ПАРЄ 1755 (2010);

Міністерство юстиції України

Термін – 1 серпня 2013 року

3) забезпечити супроводження у Верховній Раді України законопроектів:

– про громадські організації (реєстраційний № 7262) (підпункт 7.5.1 Резолюції ПАРЄ 1755 (2010);

– про порядок організації і проведення мирних заходів (реєстраційний № 2450) (підпункт 7.5.2 Резолюції ПАРЄ 1755 (2010);

Міністерство юстиції України

Термін – до прийняття законів

– про внесення змін до Закону України «Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України» (реєстраційний № 7241) (підпункт 12.4 Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи 1466 (2005) (далі – Резолюція ПАРЄ 1466 (2005);

– про реформу державної та комунальної преси (реєстраційний № 6468) (підпункт 12.4 Резолюції ПАРЄ 1466(2005);

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

Термін – до прийняття законів

– про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості відносин власності стосовно засобів масової інформації (реєстраційний № 0890) (підпункт 12.4 Резолюції ПАРЄ 1466 (2005), пункт 13 Резолюції ПАРЄ 1755 (2010);

Міністерство юстиції України, Державний комітет телебачення
і радіомовлення України, за участю Національної 
ради з питань телебачення і радіомовлення України

Термін – до прийняття закону

4) забезпечити незалежність та ефективність системи правосуддя, завершення судової реформи, для чого:

розробити з урахуванням висновків Венеціанської Комісії та подати в установленому порядку для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (підпункт 7.3.4 Резолюції ПАРЄ 1755 (2010);

Міністерство юстиції України

Термін – 1 серпня 2011 року

забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту закону про судовий збір (реєстраційний № 0891) (Доповідь ПАРЄ);

Міністерство юстиції України

Термін – до прийняття закону

забезпечити з метою створення відповідно до стандартів Ради Європи професійного самоврядного інституту адвокатури України, посилення гарантій діяльності адвокатури супроводження у Верховній Раді України проекту закону про адвокатуру (реєстраційний № 1430) (Висновок Парламентської Асамблеї Ради Європи № 190 (1995) (далі – Висновок ПАРЄ № 190 (1995), підпункт 7.3.6 Резолюції ПАРЄ 1755 (2010);

Міністерство юстиції України

Термін – до прийняття закону

5) вжити необхідних заходів для наближення правових засад діяльності правоохоронних органів до європейських стандартів, посилення демократичного контролю у цій сфері, для чого:

розробити концепцію реформування правоохоронних органів (Доповідь ПАРЄ);

Міністерство юстиції України, Міністерство внутрішніх справ України

Термін – протягом року після прийняття нового 
Кримінально-процесуального кодексу України

підготувати за участю Генеральної прокуратури України відповідно до висновків Венеціанської Комісії та подати в установленому порядку для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до Закону України «Про прокуратуру» (нова редакція) (Висновок ПАРЄ № 190 (1995), підпункт 13.4 Резолюції ПАРЄ 1466 (2005), підпункти 7.2.1 – 7.2.3 Резолюції ПАРЄ 1755 (2010);

Міністерство юстиції України

Термін – протягом року після прийняття нового 
Кримінально-процесуального кодексу України

подати в установленому порядку для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до Закону України «Про Службу безпеки України» (нова редакція) (підпункт 13.5 Резолюції ПАРЄ 1466 (2005), пункт 8 Резолюції ПАРЄ 1755 (2010);

Служба безпеки України, Міністерство юстиції України

Термін – протягом року після прийняття нового 
Кримінально-процесуального кодексу України

6) завершити реформування пенітенціарної системи та здійснити дальшу гуманізацію кримінального законодавства і системи виконання покарань, для чого:

забезпечити розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавчого регулювання питань кримінального судочинства (Висновок ПАРЄ № 190 (1995), підпункт 13.6 Резолюції ПАРЄ 1466 (2005), підпункт 7.3.7 Резолюції ПАРЄ 1755 (2010);

Міністерство юстиції України

Термін – 30 грудня 2011 року

забезпечувати виконання рекомендацій Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, та продовжити практику надання дозволу на оприлюднення доповідей цього Комітету і звітів Кабінету Міністрів України в частині інформації про Україну (підпункт 13.7 Резолюції ПАРЄ 1466 (2005);

Міністерство юстиції України, Міністерство внутрішніх 
справ України, Служба безпеки України, 
за участю Генеральної прокуратури України

Термін – постійно

проводити систематично за участю Генеральної прокуратури України інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо необхідності використання попереднього ув'язнення лише у виняткових випадках та пріоритетності застосування альтернативних запобіжних заходів (Доповідь ПАРЄ);

Міністерство юстиції України, Міністерство внутрішніх 
справ України, Служба безпеки України

Термін – постійно

завершити підготовку та подати в установленому порядку для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України проект закону про ратифікацію Європейської конвенції про відшкодування збитків жертвам насильницьких злочинів та законопроект щодо приведення законодавства України у відповідність із положеннями Європейської конвенції (Доповідь ПАРЄ);

Міністерство закордонних справ України, Міністерство юстиції України

Термін – 1 лютого 2011 року

7) вжити заходів, спрямованих на подолання корупції та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, для чого:

розробити та затвердити державну програму щодо запобігання та протидії корупції на період до 2015 року (Доповідь ПАРЄ);

Кабінет Міністрів України

Термін – протягом місяця після затвердження антикорупційної стратегії

забезпечити супроводження у Верховній Раді України законопроектів:

– про засади запобігання і протидії корупції в Україні (реєстраційний № 7487) (підпункт 7.4.2 Резолюції ПАРЄ 1755 (2010);

– про правила професійної етики на публічній службі та запобігання конфлікту інтересів (реєстраційний № 4420-1) (підпункт 7.4.3 Резолюції ПАРЄ 1755(2010).

Міністерство юстиції України

Термін – до прийняття законів

2. З метою належного захисту прав і свобод людини:

1) створити умови для виконання рішень Європейського Суду з прав людини, гарантування права на подання індивідуальної заяви, для чого:

забезпечувати належне виконання рішень Європейського Суду з прав людини проти України в частині індивідуальних та загальних заходів (підпункт 13.10 Резолюції ПАРЄ 1466 (2005) та підпункт 2.4.2 Рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи 1722 (2005);

Міністерство юстиції України, інші центральні органи виконавчої влади України

Термін – постійно

забезпечувати дружнє врегулювання із заявниками до Європейського Суду з прав людини спорів, що є предметом розгляду Суду, в повторюваних (аналогічних) справах (Доповідь ПАРЄ);

Міністерство юстиції України

Термін – постійно

2) вживати заходів щодо забезпечення участі України у міжнародних договорах Ради Європи;

Міністерство юстиції України, Міністерство закордонних 
справ України, інші центральні органи виконавчої влади

Термін – постійно

3) внести в установленому порядку Президентові України пропозиції щодо утворення національного превентивного механізму відповідно до статті 3 Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання (підпункт 13.7 Резолюції ПАРЄ 1466 (2005);

Міністерство юстиції України, Міністерство внутрішніх 
справ України, Служба безпеки України

Термін – 30 грудня 2011 року

4) активізувати інформаційно-роз'яснювальну роботу серед працівників правоохоронних органів щодо необхідності неухильного додержання принципу презумпції невинуватості та процесуальних гарантій прав підозрюваних (обвинувачених) (підпункт 13.12 Резолюції ПАРЄ 1466 (2005);

Міністерство внутрішніх справ України, Служба 
безпеки України, Міністерство юстиції України

Термін – постійно

5) вжити додаткових заходів для гарантування справедливого судового розгляду справ, для чого забезпечити супроводження у Верховній Раді України:

– проекту Кодексу господарського судочинства України (реєстраційний № 2777) (Доповідь ПАРЄ);

Міністерство юстиції України

Термін – до прийняття Кодексу

– проекту закону про безоплатну правову допомогу (реєстраційний № 4406) (підпункт 13.13 Резолюції ПАРЄ 1466 (2005), підпункт 7.2.5 Резолюції ПАРЄ 1755 (2010);

Міністерство юстиції України

Термін – до прийняття закону

6) забезпечити зміцнення правових засад свободи світогляду та віросповідання в Україні, для чого подати в установленому порядку Кабінету Міністрів України для наступного внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекти:

– про внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (нова редакція) (Доповідь ПАРЄ);

– про повернення культових будівель релігійним організаціям (Висновок ПАРЄ № 190 (1995), підпункт 13.18 Резолюції ПАРЄ 1466 (2005);

Міністерство культури України, Міністерство юстиції України

Термін – 1 лютого 2011 року

7) забезпечити супроводження у Верховній Раді України законопроектів щодо доступу до публічної інформації (реєстраційні №№ 7321, 2763) (підпункт 13.17 Резолюції ПАРЄ 1466 (2005), підпункт 7.4.3 Резолюції ПАРЄ 1755 (2010);

Міністерство юстиції України

Термін – до прийняття законів

8) забезпечити реалізацію додаткових заходів щодо вдосконалення правового регулювання міжнаціональних відносин, для чого:

підготувати з урахуванням висновків Венеціанської Комісії та консультативного комітету, утвореного відповідно до Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин, та внести в установленому порядку Кабінету Міністрів України проект закону про внесення змін до Закону України «Про національні меншини в Україні» (нова редакція) (підпункт 13.20 Резолюції ПАРЄ 1466 (2005);

Міністерство культури України, Міністерство юстиції України

Термін – протягом трьох місяців після прийняття закону 
про Концепцію державної етнонаціональної політики

забезпечувати виконання резолюції Комітету Міністрів Ради Європи ResCMN (2003)5 щодо імплементації Україною Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин (Доповідь ПАРЄ).

Міністерство культури України

Термін – постійно

 

Глава Адміністрації Президента України                                       С.ЛЬОВОЧКІН

                                                                 ________________

 

Інститут релігійної свободи, м.Київ 
www.irs.in.ua

 

Джерело: Офіційне інтернет-представництво Президента України

 

Інститут релігійної свободи
irs.in.ua

Підпишіться на сторінку ІРС в Facebook і Twitter – експертний погляд на законодавство і релігійне життя в Україні та світі.
Більше по темі:

Читайте на цю тему